Powiat Tarnowski otrzymał promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w postaci remontów dróg powiatowych, w wysokości 1 mln 360 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na zrealizowane czterech zadań w gminach: Ryglice, Skrzyszów i Rzepiennik Strzyżewski.

Dział: Tarnów

W całym mieście kompleksowo wprowadzane są zmiany zwiększające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na przejściach. W zależności od układu drogowego, stosowane są różne rozwiązania, na przykład takie, jak na ul. Armii Krajowej, które dzięki wyraźnym pasom i słupkom wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości.

Dział: Kraków

Od najbliższej soboty, 24 listopada, aż do niedzieli, 9 grudnia, prowadzona będzie awaryjna naprawa torowiska na węźle „Dworcowa” przy ulicy Wielickiej. W tym czasie wyłączony będzie ruch tramwajowy od skrzyżowania ul. Na Zjeździe i Limanowskiego do wjazdu na estakadę tramwajową. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii nr 3, 6, 11, 24, 69 i 73. Uruchomione zostaną linie czasowe nr 76, 77, 79 i 703.

Dział: Kraków
Strona 10 z 72