czwartek, 18 kwiecień 2019 15:05

Ponice. Znamy wyniki XI Konkursu Palm Wielkanocnych

Napisane przez Zofia Skawska, Piotr Kuczaj

W Niedzielę Palmową, po raz jedenasty, Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka” zorganizowało Konkurs Palm Wielkanocnych w ramach projektu „Ponice regionalnie – krzewimy i podtrzymujemy tradycję”, dofinansowanego przez Gminę Rabka – Zdrój. Po uroczystej sumie w kościele parafialnym, uczestnicy konkursu przeszli w barwnym pochodzie do starego kościółka na Sołtysówce.

Celem tegorocznego konkursu było: kultywowanie i przekazywanie tradycji własnoręcznego przygotowywania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych materiałów, prezentacja bogactwa lokalnej roślinności, promowanie dorobku kulturowego wsi oraz integracja lokalnej społeczności. Do konkursu zgłoszono 36 prac, a jury w składzie: ks. Piotr Filas, mgr Elżbieta Jamróz i mgr Zofia Zając miało trudne zadanie. W trakcie pracy jurorów ks. proboszcz przeprowadził quiz o tematyce religijnej, a dyrektor szkoły opowiedział o tradycjach regionalnych, dotyczących strojenia bazi.

 Po obradach jury przyznało: 6 nagród specjalnych, 3 miejsca premiowane oraz 10 wyróżnień. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i „nagrody pocieszenia”.

 Wyniki konkursu:

Nagrody specjalne: Zespół Regionalny Prymni, Natalia i Ksawery Pochroń, Lena Żaczek, Mikołaj Zając, Julia Kalista, Magdalena Kościelniak.

 Miejsca premiowane: Piotr Żaczek, Amelia Jamróz,  Karolina Pępkowska.

 Wyróżnienia: Amelia Żaczek, Malwina Gruca, Bartek Żaczek, Oliwia Kościelniak, Wiktoria Żaczek, Oliwia i Tomasz Świder, Lilianna Żaczek, Maria Karkula, Hanna Polak, Zuzanna Żaczek.

 XI Konkurs Palm Wielkanocnych wsparli: radna pani Małgorzata Hoim, sołtys pani Jolanta Świder, ks. proboszcz Mieczysław Pajdo, dyrektor szkoły Stanisław Skawski, Rada Rodziców, firma GMF Budownictwo, państwo E. W. Traczykowie i państwo M. L. Żaczkowie.

 Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczestnikom za strojne palmy, jurorom za pracę, a sponsorom za ufundowanie nagród.

 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

 

Relacja: Zofia Skawska, Piotr Kuczaj

 Zdjęcia: Joanna Filas