21 maja Prezes Zarządu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o., Anna Bednarczyk-Maśko złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki SIM. Oszacowano, że łączna szkoda majątkowa wyrządzona Spółce przez byłego prezesa wynosi blisko 340 tys. zł.

Dział: Nowy Sącz

W ramach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich powołamy nowy batalion piechoty górskiej, którego siedzibą będzie Nowy Sącz. Taką informację ogłosił dziś Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej na spotkaniu z samorządowcami z Sądecczyzny.
Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 16 maja br. z udziałem wicepremier Beaty Szydło i przedstawicieli lokalnych samorządów z południowej Polski.

Dział: Nowy Sącz

W związku z intensywnymi opadami deszczu, starosta nowosądecki wprowadził dzisiaj o godz. 3.30 pogotowie przeciwpowodziowe dla całego powiatu nowosądeckiego. Gdzie wystąpiły największe podtopienia?

Dział: Nowy Sącz
Strona 7 z 119