Mirosław Haładyj

Mirosław Haładyj

W ostatnim czasie przy budynku przedszkola w Nowym Wiśniczu od strony ul. Długiej otwarto odnowiony plac zabaw dla dzieci.

W dniu 09.07.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica – etap II”.

7 lipca 2019 r. na lądowisku w Strzelcach Małych odbyła się VII edycja Pikniku Lotniczego.

Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem kolejnej edycji muzycznego balkonu, na którym 13 lipca prezentowali się artyści związani z placówką. Piękny śpiew, znakomita muzyczna oprawa i gra świateł przyciągnęły sporą grupę widzów, promowały także brzeskie muzeum.

Po raz pierwszy w  gminie Brzesko władze samorządowe zorganizowały uroczystości  upamiętniające zamordowanych obywateli polskich  na Kresach Wschodnich w czasach drugiej wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu burmistrza Tomasza Latochy oraz członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kądziołki oraz radnego Piotra Dudy  w miniony czwartek, 11 lipca w RCK-B  mieszkańcy mogli wysłuchać niezwykle interesujących wykładów w ramach sesji popularnonaukowej oraz zapoznać się z wystawą „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, autorstwa szczecińskiego IPN.

Wybór szkoły średniej już za absolwentami trzecich klas gimnazjum i ósmych podstawówki. Tegoroczni nabór, ze względu na reformę oświaty, był szczególny, ponieważ upływał w atmosferze większej, niż zwykle, obawy o miejsce w wybranej szkole. Postanowiliśmy sprawdzić, które szkoły w Bochni cieszyły się największym powadzeniem i gdzie złożono największą liczbę podań.

Strona 6 z 76