środa, 22 maj 2019 09:44

Metropolia Krakowska: „Agitujcie do władz centralnych”

Napisał

Gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej odpowiedziały na petycję alarmów smogowych.

We wtorek 14 maja 2019 roku Członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wystosowali wspólną odpowiedź na złożoną 4 marca 2019 przez Krakowski Alarm Smogowy, Skawiński Alarm Smogowy, Wielicki Alarm Smogowy oraz Zabierzowski Alarm Smogowy Petycję ws. nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Co odpisali?

– Odnosząc się do Państwa apelu należy zwrócić uwagę na fakt, iż gminy nie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za poprawę jakości powietrza – stwierdzili członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Jednocześnie dodali, że działania dotyczące walki ze smogiem (tj. wprowadzenie norm jakości paliw i norm jakości kotłów; kontrole emisji z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; tworzenie systemu finansowania likwidacji kotłów, a także programów osłonowych; tworzenie prawa penalizującego stosowanie i wprowadzanie do obrotu handlowego zakazanych paliw i kotłów, a także narzędzi jego egzekwowania; wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów i dokonywania cyklicznych przeglądów instalacji; wdrażanie procedur informowania mieszkańców o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza) znajdują się w kompetencjach odpowiednich władz centralnych.

– Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż bez zdecydowanych działań na poziomie centralnym, dotyczących rozwiązań legislacyjnych, i stworzenia skutecznych mechanizmów finansowania likwidacji kotłów, poprawa jakości powietrza będzie procesem długotrwałym – dodali włodarze gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej.

Przypomnieli też, że traktują działania na rzecz poprawy jakości powietrza jako priorytetowe. Uchwalili 11 listopada 2018 Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku, pozyskali fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) w wysokości 80 mln zł na projekty służące likwidacji ponad 9 tys. sztuk kotłów do 2021 roku, prowadzą kontrolę palenisk (w sezonie grzewczym 2018/2019 na terenie gmin Metropolii Krakowskiej wykonano 3029 kontroli), prowadzą kampanię informacyjną pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze” (www.wymienpiec.info).

Jak podkreśli włodarze gmin, w najbliższym czasie największym wyzwaniem będzie zapewnienie finansowania likwidacji kotłów.

– Szacuje się, że potrzebne środki to około 270 mln zł. Dążąc do osiągnięcia celu określonego w uchwale antysmogowej dla Małopolski, czyli likwidacji bezklasowych kotłów do końca 2022 roku, należy stwierdzić, że wykonanie takiego zadania przekracza możliwości finansowe gmin. Dlatego Wójtowie i Burmistrzowie gmin Metropolii Krakowskiej we współpracy z Prezydentem Miasta Krakowa prowadzą działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych po zakończeniu finansowania z RPO WM – podkreślili włodarze Metropolii Krakowskiej.

Na koniec zachęcili przedstawicieli alarmów smogowych do agitowania na rzecz zdecydowanej polityki antysmogowej na poziomie władz centralnych i wspierania samorządów gminnych w skutecznej walce o poprawę jakości powietrza.

Pod pismem podpisali się: Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Renata Gawlik (Wójt Gminy Biskupice), Szymon Łytek (Wójt Gminy Czernichów), Józef Rysak (Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce), Marek Jamborski (Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca), Paweł Miś (Wójt Gminy Liszki), Antoni Rumian (Wójt Gminy Michałowice), Piotr Piotrowski (Wójt Gminy Mogilany), Roman Ptak (Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice), Norbert Rzepisko (Burmistrz Miasta i Gminy Skawina), Małgorzata Duży (Burmistrz Miasta i Gminy Gmina Świątniki Górne), Artur Kozioł (Burmistrz Miasta i Gminy Gmina Wieliczka), Krzysztof Wołos (Wójt Gminy Wielka Wieś), Elżbieta Burtan (Wójt Gminy Zabierzów), Bogusław Król (Wójt Gminy Zielonki).

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.