środa, 23 październik 2019 22:48

Krzeszowice: Reaktywacja uzdrowiska? Nie tak szybko...

Napisał
fot. UM Krzeszowice fot. UM Krzeszowice

Mieszkańcy chcą, by Krzeszowice (powiat krakowski) znów stały się uzdrowiskiem.

 Przeprowadzona wśród mieszkańców gminy Krzeszowice ankieta pokazała, że chcą oni dynamiczniejszych zmian rozwojowych.

– Najwięcej wskazań, bo aż 90,5% wskazywało, że pożądanym kierunkiem rozwoju jest wzmacnianie i rozwijanie funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Niewiele mniej wskazań (78,8%) dotyczyło rozwoju funkcji uzdrowiskowej, która jest pokrewna i zazębia się bardzo mocno z aspektem turystyczno-rekreacyjnym.

16 października 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe poświęcone reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach.

 

Czy jest szansa, by Krzeszowice uzyskały status uzdrowiska?

Na początek przepisy. Kiedy obszar może uzyskać status uzdrowiska?

Według art. 34 Ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
2. posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
3. na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
4. spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
5. posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Aby Krzeszowice stały się uzdrowiskiem, na pewno konieczne będą: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Podczas spotkania 16 października w Krzeszowicach omówiono działania, które należy podjąć w celu reaktywacji uzdrowiska.

– Do ważnych działań w tym zakresie należą m.in. podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, wykonanie odwiertów wód leczniczych, zlecenie badań i świadectw od uprawnionych przez Ministra Zdrowia instytutów, zlecenie badań klimatu leczniczego. Istotnym elementem jest również stworzenie zakładu leczniczego oraz poprawa jakości powietrza – informuje Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Przedstawiono też dwa przykładowe warianty stref uzdrowiskowych, jakie mogłyby powstać na części miasta Krzeszowice. Trzeba jednak pamiętać, że status uzdrowiska wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo w strefie A zabrania się budowy zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży wolnostojących, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, stacji paliw itd. Nie wolno też trzymać zwierząt gospodarskich, prowadzić targowisk, organizować imprez masowych (z wyjątkiem tych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych), uruchamiać pól biwakowych czy budować domków turystycznych.

– Firma „Pro Regio Consulting” przygotowuje na koniec grudnia bieżącego roku dokument w postaci opracowania założeń reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice, w tym analiz szans i zagrożeń, jako miejscowości o charakterze uzdrowiskowym – podaje UM Krzeszowice.

 

Krzeszowickie wody – lecznicze wody siarczkowe i wody chlorkowe

Najbardziej znane krzeszowickie ujęcie – studnia szybowa Zdrój Główny – było już znane w 1779 roku i do teraz, przez cały czas, zaopatruje uzdrowisko w wodę leczniczą.

Oprócz Zdroju Głównego w Krzeszowicach istnieje też drugie ujęcie leczniczych wód siarczkowych. Chodzi o otwór R-2 o głębokości 23 m. Tego ujęcia jednak – od czasu wykonania w 1967 roku – nie eksploatowano.

Dodatkowo, poza leczniczymi wodami siarczkowymi, w Krzeszowicach występują również wody chlorkowe, które nie mają świadectwa potwierdzającego ich właściwości lecznicze. Zostały one ujęte nieczynnym otworem S-2 o głębokości 85 m, odwierconym w 1965 roku.

– Łączne zasoby eksploatacyjne wszystkich ujęć wynoszą 7,2 m3/h. Ujęcia są położone w obrębie obszaru górniczego Krzeszowice i są objęte koncesją na wydobywanie wód, której posiadaczem jest SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach. Wody siarczkowe są wykorzystywane w balneoterapii – potwierdzono podczas spotkania poświęconego reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach.

 

Jaki profil mogłoby mieć reaktywowane uzdrowisko w Krzeszowicach?

W krzeszowickim uzdrowisku do zdrowia mogliby dochodzić pacjenci, u których wykryto:
– schorzenia reumatyczne, jak np. zesztywniające i reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów kolanowych i biodrowych;
– choroby ortopedyczne jak np. zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa i wady postawy, stany pourazowe i po zabiegach operacyjnych;
– osteoporoza;
– choroby układu nerwowego, jak np. stany po urazach mózgowoczaszkowych, udarach mózgu, po zabiegach neurochirurgicznych, stwardnienie rozsiane.

[W artykule wykorzystano dane pochodzące z prezentacji przygotowanej przez firmę „Pro Regio Consulting”]

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.