piątek, 13 kwiecień 2018 14:47

"Małopolski e-Senior" w Gminie Wielka Wieś

Napisała

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Wielka Wieś przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.


Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

    - Ukończenie 65 lat,
    - Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

    Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
    Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
    Moja pierwsza poczta elektroniczna
    Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
    Facebook - serwis społecznościowy
    Aktywność obywatelska online
    Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
    Podstawy obsługi edytora tekstu
    Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
    Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
    Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
    Sprawy codzienne a Internet
    Potrzeby duchowe a Internet
    Zarządzanie swoimi finansami
    Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu. Gmina o projekcie informować będzie na swojej stronie internetowej: http://www.wielka-wies.pl

info; UG Wielka Wieś
 

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.