Rekordowy dla uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów był kończący się właśnie rok szkolny 2016/2017 pod kątem liczby uzyskanych tytułów laureata i finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 75 tytułów laureata i 106 tytułów finalisty uzyskane przez uczniów dębickich szkół zdecydowało o zajęciu przez Dębicę i powiat dębicki pierwszego miejsca w województwie podkarpackim. Uroczyste podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku szkolnym odbyło się 20 czerwca w DK Kosmos w Dębicy.

Dział: Dębica

Przy ul. Ratuszowej rozpoczęły się przygotowania terenu pod inwestycję w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Podczas ostatniej sesji radni rady Miejskiej w Dębicy wyrazili zgodę na przystąpienie Dębicy do programu Mieszkanie Plus.

Dział: Dębica

Już 15 lipca na dębickim Rynku odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie żołnierzy batalionu Obrony Terytorialnej. W chwili obecnej trwa jeszcze nabór do batalionu, ale jak mówił podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Dębicy dowódca batalionu ppłk Roland Waszkowiak chętnych do służby jest więcej niż przewidzianych miejsc.

„Obecnie aplikacje o przyjęcie do batalionu Obrony Terytorialnej złożyło ponad 1500 osób z 5 powiatów podległych pod WKU Mielec i WKU Jasło. Osoby które nie miały dotychczas żadnego przeszkolenia zostaną przeszkolone na poligonie w Nowej Dębie, natomiast dla żołnierzy rezerwy będzie to kilkudniowe szkolenie w Dębicy” – powiedział podczas konferencji dowódca batalionu ppłk Roland Waszkowiak.

W Dębicy łącznie ma działać pięć kompanii (po jednej kompanii dla każdego powiatu). Pierwsze dwie zostaną sformowane na początku lipca, kolejne w następnych tygodniach. Żołnierze zostaną przeszkoleni na poligonie w Nowej Dębie oraz w Dębicy. Dębicki batalion Obrony Terytorialnej będzie częścią 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Łukasza Cieplińskiego i będzie nosił imię Adama Lazarowicza.

Do batalionu zgłaszać mogą się szeregowi do 55 roku oraz podoficerowie i oficerowie do 63 roku. Z kadry zawodowej zatrudnienie w batalionie znajdzie około 80 osób. Szkolenia rozpoczną się w lipcu i według założenia ppłk Rolanda Waszkowiaka batalion zostanie sformowany do końca 2017 roku. Jak podkreśla ppłk Waszkowiak przy rekrutacji brane są pod uwagę zarówno wiek i wykształcenie jak również posiadanie specjalnych umiejętności np. kursów sztuk walki, karate, wspinaczki czy nurkowania.

Obejmujący swoim zasięgiem powiaty: dębicki, jasielski, mielecki, kolbuszowski batalion im. Adama Lazarowicza będzie miał swój sztab, koszary i centrum szkoleniowe w Dębicy. Miasto Dębica na potrzeby tworzącej się jednostki Obrony Terytorialnej przekazało dwa budynki m.in. po dawnym Kolegium Języków Obcych na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ul. Kościuszki. Obecnie trwają prace adaptacyjne tych obiektów.

Wojsko na swoje potrzeby stara się także o odpłatne pozyskanie kolejnych budynków na terenie dawnych koszar przy Kościuszki, które obecnie znajdują się w dyspozycji samorządu, osób prywatnych i Uniwersytetu Ekonomicznego. W założeniu dowództwa dębickiego batalionu jednostka będzie wypełniała nie tylko cele militarne, ale przede wszystkim będzie służyła pomocą ludności cywilnej podczas ewentualnych klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Urząd Miejski w Dębicy

Dział: Dębica