Aż 500 nowych drzew i ponad 10 000 krzewów zostanie posadzonych w Mielcu w Parku Leśnym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Będzie bezpieczniej, czyściej i estetyczniej.

Dział: Mielec

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział: Mielec

Powiat Mielecki otrzymał wsparcie na usuwanie skutków majowej powodzi. Promesę na 1,3 mln zł przekazała 29 lipca wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dział: Mielec
Strona 9 z 150