W ciągu najbliższych kilku miesięcy na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rejonie ulic Jagiellończyka, Padykuły i Sportowej powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny składający się m.in. z kilku boisk piłkarskich i nowego skateparku.

Dział: Mielec

W powiecie mieleckim wynik egzaminu maturalnego nie jest najgorszy – zdało 82%. Wyprzedził go jedynie powiat tarnobrzeski, lecz zaledwie o 1%. Powiat mielecki – obok bieszczadzkiego i łańcuckiego – zajmuje zatem honorowe drugie miejsce. Trzecie miejsce przypadło natomiast powiatowi lubaczowskiemu z 81%. Zaraz za podium znalazł się powiat stalowowolski i strzyżowski (80%). Najgorzej zaś matury wypadły w powiecie przemyskim – egzamin maturalny zdało tylko 48%!

Dział: Mielec

Efekty nowatorskiego projektu „Pszczoła w mieście” mogliśmy zobaczyć 28 lipca 2017 roku podczas Miejskiego Miodobrania.

Dział: Mielec