Od 22 lipca 2019 r. kierowcy mogą korzystać z drugiej części obwodnicy Skawiny, która wyprowadza z centrum miasta ruch tranzytowy odbywający się do tej porty drogą krajową numer 44. Otwarcia nowego fragmentu drogi, biegnącego od ulicy Energetyków do skrzyżowania ze wspomnianą już drogą krajową, dokonał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek senatu Marek Pęk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek Łukasz Smółka i burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Urządzenie zainstalowane przez miasto w strefie przemysłowej nie wykonuje pomiarów zgodnie metodyką, nie jest objęte właściwym nadzorem metrologicznym. Do tego nie bardzo wiadomo, co mierzy, bo producent urządzenia tego nie podaje. Powietrze jest w normie, a burmistrz Skawiny powinien się zastanowić i nie wywoływać paniki w oparciu o wyniki badań „swojego” urządzenia. To główne tezy po spotkaniu zespołu powołanego przez wojewodę do sprawy powietrza w Skawinie. Opierają się one na raporcie opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (dostępne również na stronie internetowej Wojewody Małopolskiego). Poniżej przytaczamy je w całości.

Burzliwy przebieg miało spotkanie mieszkańców z burmistrzem Skawiny, Norbertem Rzepisko, dotyczące emitowanych ze strefy przemysłowej zanieczyszczeń, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. I choć burmistrz musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, to najbardziej oberwało się Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Strona 1 z 30