Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Uchwała NR XXXII/237/12 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/6882/akt.pdf ), do dnia 15 listopada 2018 r. należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta, wnioski o przyznanie dotacji w dziedzinie sportu wraz z dołączonym wydrukiem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru klubów sportowych u Starosty wraz ze statutem.

31 października br. burmistrz Miechowa oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała przekazali jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli nowy lekki samochód pożarniczy.

17 października br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice”.

Strona 1 z 66

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA