Od 16 stycznia zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Niegoszowicach.  Utrudnienia są związane z modernizacja linii kolejowej na trasie Katowice – Kraków.

W dniu 8 stycznia 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę dotyczącą wykonania zadania pn. „Budowa Centrum Społeczno- Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce -ETAP I ” na kwotę 14 980 000,00 zł brutto z firmą AGA Bauservice Sp. z o.o.

Dział: Wieliczka

Już za dwa lata będzie gotowy odcinek „domykający” obwodnicę Skawiny – czyli od drogi krajowej 44 do drogi wojewódzkiej 953. Inwestycja zostanie wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a jej koszt sięgnie blisko 33 mln zł.