Firmy i konsorcja zainteresowane przygotowaniem projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wkrótce będą mogli składać swoje oferty na platformie zakupowej GDDKiA. 4 września 2019 r. dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dział: Miechów

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miechowa wraz z remontem dwóch reprezentacyjnych placów miejskich: płyty rynku i placu Tadeusza Kościuszki – to projekt, który już niebawem zostanie zrealizowany dzięki unijnej dotacji. Wartość tej inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział: Miechów

Muzeum Ziemi Miechowskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Silva Rerum zaprasza wernisaż wystawy pn. : ”Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej” połączony z promocją albumu o tym samym tytule.

Dział: Miechów
Strona 6 z 79