Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej - ul. Jana III Sobieskiego w Miechowie.

Dział: Miechów

Doktor Maria Downarowicz - Honorowa Obywatelka Miasta Miechowa skończyła 100 lat. Życzenia urodzinowe w imieniu władz samorządowych oraz Mieszkańców Miechowa złożyli Jubilatce: Przewodniczący Rady Miejskiej – Zenon Czekaj, Wiceprzewodniczący - Tomasz Belica oraz Burmistrz Dariusz Marczewski.

Dział: Miechów

W piękny słoneczny dzień grupa dzieci w ramach „Wakacje pełne atrakcji z CKiS w Miechowie” wyjechały na wycieczkę Surwiwalową.

Dział: Miechów
Strona 75 z 79