W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rozpoczęła się ósma edycja Festiwalu Niepodległości, oddolnie organizowanego przez środowiska patriotyczne cyklu imprez kulturalnych i edukacyjnych. Tradycyjnie wręczone zostały festiwalowe nagrody dla osób najaktywniej zaangażowanych w zmagania o niepodległość i jej umacnianie oraz krzewienie niepodległościowych postaw. Widzowie uroczystej Gali uczestniczyli także w przedpremierowym pokazie filmu „Niepospolita”.

Dział: Tarnów

Około 100 osób zbiera datki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Tarnowie. Ile pomników już wyramontowano za zebrane pieniądze?

Dział: Tarnów

Przez aklamację radni Powiatu Tarnowskiego na ostatniej sesji rady powiatu przyjęli uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi i pośmiertnie Wiesławowi Wodzie. Inicjatorem nadania tytułu Michałowi Wojtkiewiczowi był starosta tarnowski Roman Łucarz, zaś śp. Wiesławowi Wodzie - klub radnych PSL w Radzie Powiatu.

Dział: Tarnów
Strona 5 z 240