Radgoszcz: Powstanie nowa świetlica dla dzieci i młodzieży Wyróżniony

W Radgoszczy powstaje Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży. Nowa inicjatywa pomoże rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

Placówka będzie funkcjonować w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy przy ul. Narożniki. Powstała dzięki dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”.

Obiekt, w którym zostanie uruchomiona placówka będzie wyposażony w biurka, komputery, pomoce naukowe, a także w pomieszczenie przystosowane do organizacji czasu wolnego, gier i zabaw.

Uczestnikami projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz” będą dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz ich rodziny. W ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez GOPS w Radgoszczy dzieci i młodzież z terenu gminy otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Zaplanowano też wycieczki. Będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy czy pedagoga.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w GOPS w Radgoszczy – nr tel. 14 641 46 60.

inf. UG Radgoszcz

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA