Ostatnie głośne akcje poszukiwawcze zaginionych dzieci uświadamiają jak ważne są specjalne służby, które gotowe są nieść pomoc w sytuacji, gdy zaginie człowiek. Jedną z takich grup w Małopolsce jest Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP w Nowym Sączu. O specyfice jednostki rozmawiamy z prezesem GRS Marcinem Grudzińskim.

Dział: Nowy Sącz

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 całkiem dobrze wypadła nowosądecka oświata. Wyniki matur średnio są lepsze niż w województwie, a na podwójny rocznik czekała dostateczna ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Które szkoły cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży?

Dział: Nowy Sącz

Mszą św. w Bazylice św. Małgorzaty, spotkaniem z władzami miasta i regionu oraz koncertem inauguracyjnym rozpoczął się w Nowym Sączu XXVII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”.

Dział: Nowy Sącz
Strona 5 z 127