Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się 20 sierpnia br. z samorządowcami powiatu dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na działalność Zespołu Edukacyjno-Rewalidacyjnego w Kupieninie w gminie Mędrzechów oraz dostosowanie budynku urzędu gminy w Dąbrowie Tarnowskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to inwestycje, które już wkrótce zostaną zrealizowane dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.

15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu tarnowskiego oraz 3 z dąbrowskiego otrzymało dotację w kwocie 620 tys. zł. na remonty i modernizację swoich remiz. Promesy gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazała beneficjentom Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Dział: Tarnów
Strona 1 z 32