30 tys. zł przekazała w formie dotacji celowej Rada Powiatu Oświęcimskiego dla parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Celem prac będzie przywrócenie walorów estetycznych i historycznych dekoracji malarskiej na ścianach drewnianej nawy w kościele z 1518 r. Roboty mają na celu powstrzymanie destrukcji polichromii i podłoża, a także przywrócenie dawnej świetności tego zabytku.

Dział: Oświęcim

Gmina Gdów pozyskała 993 250,00zł. na realizację projektu pn. „Idę do przedszkola - rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w Gdowie”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 169 250,00zł.

Dział: Wieliczka

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej pozyskało dotację w wysokości 230 tys. zł i 560 tys. zł z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą przeznaczy na nowe inwestycje.

Dział: Sucha Beskidzka
Strona 70 z 72