W poniedziałek, 3 grudnia, wykonawca rozpocznie układanie nawierzchni bitumicznej na remontowanym odcinku ulicy Słonecznej. Kierowców czekają w związku z tym zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia, za które przepraszamy. Przy sprzyjającej pogodzie prace powinny się zakończyć 7 grudnia.

Dział: Tarnów

Powiat Tarnowski otrzymał promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w postaci remontów dróg powiatowych, w wysokości 1 mln 360 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na zrealizowane czterech zadań w gminach: Ryglice, Skrzyszów i Rzepiennik Strzyżewski.

Dział: Tarnów

W całym mieście kompleksowo wprowadzane są zmiany zwiększające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na przejściach. W zależności od układu drogowego, stosowane są różne rozwiązania, na przykład takie, jak na ul. Armii Krajowej, które dzięki wyraźnym pasom i słupkom wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości.

Dział: Kraków
Strona 8 z 70