Liczna grupa Seniorów z Jawczyc – już ostatnia w Gminie Biskupice, zakończyła kurs podnoszący kompetencje cyfrowe po 65 roku życia w ramach projektu Małopolski e-Senior.

Dział: Wieliczka

Mieleckie szkoły średnie przygotowują się do zdwojonego naboru do pierwszych klas. Według szacunków będzie to około 1300 absolwentów szkół podstawowych i 1200 absolwentów gimnazjów.

Dział: Mielec

28 czerwca, Wójt Gminy Wadowice Górne - Michał Deptuła w asyście sekretarza gminy Elżbiety Wnuk, wręczył potwierdzenia wyboru na stanowiska trzem dyrektorom szkół podstawowych.

Dział: Mielec
Strona 7 z 128