Pan Mieczysław Wójcik (ur. 1912 r., zm. 2004 r.) w latach 90-tych napisał „Skrót wiadomości o szkole szybowcowej w Libiążu”. Te ciekawe informacje ze zdjęciami i dedykacją przekazał mi, abym je opublikował. I ja I część tych historycznych informacji teraz przedstawiam w „Głosie Chrzanowskim”. Oryginalne dokumenty ze Szkoły Szybowcowej z lat powojennych udostępniła mi również pani Władysława Wróbel z Chrzanowa – jej mąż, Henryk Wróbel pełnił funkcję prezesa.

Dział: Historia

Otóż pewnego razu, kiedy wypalano cegłę, kilku robotników zostało po normalnych godzinach pracy, aby tej czynności dopilnować.

Dział: Historia

Z zachowanych figur, które zostały ufundowane na terenie miasta Dębicy do dzisiejszych czasów zachowały się wszystkie trzy. Pochodzą one z początków XX wieku.

Dział: Historia
Strona 1 z 165