28 sierpnia w Krakowie w Parku dr Henryka Jordana w Alei Zasłużonych Polaków przy pomniku Danuty Siedzikówny „INKI”, odbyła się uroczystość w 73 rocznicę Jej śmierci.

Dział: Wieliczka

28 sierpnia w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Powstania Warszawskiego 1,  w sali „Magistrat” Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zorganizowało 8. spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Świat pszczół i innych zapylaczy dla zdrowia wieliczan”.

Dział: Wieliczka

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu przybliżyła uczniom i ich rodzicom historię obrony Westerplatte. 

Dział: Limanowa
Strona 7 z 188