10 września Prezes Zarządu STBS Sp. z o.o. złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na wyrządzeniu Spółce znacznej szkody majątkowej przez byłych członków Zarządu Spółki, w okresie 27 maja 2015 roku do 20 grudnia 2018 roku. 

Dział: Nowy Sącz

Reklamy w Tarnowie zostaną uporządkowane. To efekt przyjętej 12 września przez tarnowskich radnych tzw. „uchwały krajobrazowej”. Dzięki temu poprawi się przede wszystkim estetyka przestrzeni miejskiej. Z centrum miasta znikną reklamy nielegalne, szpecące, o wielkich gabarytach. 

Dział: Tarnów

Ponad 300 reprezentantów środowisk młodzieżowych z 35 krajów Europy wzięło udział w uroczystej sesji inaugurującej XIV Forum Młodych Liderów w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. W imieniu samorządu województwa oraz marszałka Witolda Kozłowskiego uczestników spotkania powitała radna Marta Mordarska, a okolicznościowy adres gospodarza regionu odczytał radny Patryk Wicher.

Dział: Nowy Sącz
Strona 1 z 163