PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH (46): Jan Andrzej Szponder (1920-1990)  w latach okupacji II wojny światowej działał w konspiracyjnym Stronnictwie Narodowym (SN). W okolicach Liszek i Krzeszowic tworzył oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Posługiwał się fałszywym nazwiskiem „Jan Starczyński". Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski zawiesił działalność, lecz nie zerwał kontaktów z działaczami SN. W 1949 r. udało mu się wyjechać do RFN, gdzie brał aktywny udział w politycznym życiu emigracyjnym. Poprzez swoje kontakty w kraju, m.in. z ks. Józefem Lelito, otrzymywał informacje o rzeczywistej sytuacji w kraju. Działalność ta wzbudziła podejrzenia Urzędu Bezpieczeństwa i była pretekstem do aresztowania jego krewnych: Stefanii Rospond (po mężu Szacoń) i Heleny Budziaszek, sądzonych w 1953 r. w tzw. procesie Kurii Krakowskiej. Jan Szponder nie powrócił do kraju. W RFN dokończył studia inżynierskie, obronił doktorat z górnictwa. Zmarł w 1990 r.  Spoczywa na cmentarzu w  Niemczech w Moers.

Dział: Historia

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dziś oficjalnie otrzymało działke pod budowę nowej siedziby. Prawie 2 hektary w Kokotowie przekazały w darowiźnie władze Wieliczki.

Dział: Wieliczka

Pisząc niedawno o budżecie Wieliczki na 2020 rok, wspomniałem, że nieunikniona wydaje się podwyżka opłat za śmieci. Pod koniec października skokowej podwyżki dokonały Niepołomice, a dziennikarze piszą o planach podwyżek w Wieliczce.

Dział: Wieliczka
Strona 1 z 187