W Mszanie Doilnej odbędą się dwa wydarzenia upamiętniajace Sebastiana Flizaka. Dlaczego pamiętają o nim Zagórzanie? 

Dział: Limanowa

W niedzielę, 15 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie tarnowskiego Muzeum Okręgowego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Galerii Jednego Obiektu. Tematem prelekcji będzie grosz praski króla czeskiego Wacława II, bity w latach od 1300 do 1305.

Dział: Tarnów

PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH (46): Jan Andrzej Szponder (1920-1990)  w latach okupacji II wojny światowej działał w konspiracyjnym Stronnictwie Narodowym (SN). W okolicach Liszek i Krzeszowic tworzył oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Posługiwał się fałszywym nazwiskiem „Jan Starczyński". Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski zawiesił działalność, lecz nie zerwał kontaktów z działaczami SN. W 1949 r. udało mu się wyjechać do RFN, gdzie brał aktywny udział w politycznym życiu emigracyjnym. Poprzez swoje kontakty w kraju, m.in. z ks. Józefem Lelito, otrzymywał informacje o rzeczywistej sytuacji w kraju. Działalność ta wzbudziła podejrzenia Urzędu Bezpieczeństwa i była pretekstem do aresztowania jego krewnych: Stefanii Rospond (po mężu Szacoń) i Heleny Budziaszek, sądzonych w 1953 r. w tzw. procesie Kurii Krakowskiej. Jan Szponder nie powrócił do kraju. W RFN dokończył studia inżynierskie, obronił doktorat z górnictwa. Zmarł w 1990 r.  Spoczywa na cmentarzu w  Niemczech w Moers.

Dział: Historia
Strona 1 z 214