Znamy wyniki Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wyróżniony

Najwięcej głosów zdobył projekt dotyczący budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie. Na co jeszcze głosowali mieszkańcy?

Jak poinformował Urząd Miasta w Pszczynie, w głosowaniu na projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 łącznie wzięło udział 5 724 mieszkańców, którzy oddali w sumie 11 448 głosów. Frekwencja wyniosła 13,7%, czyli była o 1% większa niż w poprzednim roku. Więcej głosów oddali mężczyźni – na projekty ogólnogminne głosowało 3214 panów i tylko 2418 pań, z kolei na projekty lokalne: 3294 mężczyzn i 2522 kobiet.

Pod głosowanie poddano 67 propozycji projektów, złożonych przez mieszkańców gminy Pszczyna. Ostatecznie kilka propozycji nie będzie zrealizowanych w przyszłym roku – według regulaminu poszczególne projekty, by mogły być brane pod uwagę i rekomendowane do realizacji, musiały zdobyć minimalne poparcie mieszkańców danego osiedla, którego dotyczyły. Próg został określony na podstawie frekwencji z poprzedniej edycji i wynosił 3%.

Głosować można było zarówno przez Internet (poprzez stronę www.obywatelski.pszczyna.pl), jak i tradycyjnie. Oba sposoby cieszyły się popularnością. – 6 103 głosów oddano poprzez panel do głosowania na stronie internetowej, 5 345 to liczba głosów oddanych na tradycyjnych kartach na tradycyjnej karcie – podał pszczyński magistrat.

 

Jak na projekty ogólnogminne głosowali mieszkańcy?

Z projektów ogólnogminnych największą popularnością cieszył się ten, dotyczący kolejnego, piątego już etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie (wartość: 100 tys. zł). Głosowało na niego 2696 osób, czyli niemal połowa wszystkich głosujących.

Na drugim miejscu był projekt „Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych” (98 400 zł), na który oddano 1212 głosów.

W przypadku pozostałych wyniki przedstawiają się następująco:

– „Zakup torów przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej do wykorzystania w sołectwach: Łąka, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka” (23 374 zł), 335 głosów

– „Parking dla wszystkich” (100 000 zł), 332 głosy

– „Zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna” (100 000 zł), 276 głosów

– „Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice – Zielone płuca Pszczyny” (z adnotacją: zmniejszyć budżet do kwoty 12 506 zł), 191 głosów.

 

Projekty lokalne rekomendowane do realizacji w 2018 roku

1. Osiedle Kolonia Jasna: „Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych” (199 głosów)

2. Osiedle Kępa: „Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Kępa i w Parku Zamkowym” (74 głosy) i „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wodzisławskiej w Pszczynie” (40 głosów)

3. Osiedle Stara Wieś: „Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel” (370 głosów)

4. Osiedle Piastów: „Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C258 do sekretariatu Żłobka Miejskiego” (125 głosów)

5. Osiedle Daszyńskiego: „Pszczyński Rower Miejski na Osiedlu Daszyńskiego” (75 głosów) i „Nakładka asfaltowa na ul. Morcinka” (69 głosów)

6. Osiedle Polne Domy: „Wykonanie projektów i oświetlenia ulicznego ulic Sybiraków, Pionierów oraz części ulicy Kawalerzystów na Osiedlu Polne Domy” (103 głosy)

7. Osiedle Powstańców Śląskich: „Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia nr 1 na Osiedlu Powstańców Śląskich” (105 głosów) i „Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią) przy Dwójce” (205 głosów)

8. Osiedle Piłsudskiego: „Bliżej i bezpieczniej do centrum miasta – budowa chodnika dla pieszych od wylotu z ul. Bratków na Osiedlu Piłsudskiego do mostku na Pszczynce za młynem” (140 głosów)

9. Osiedle Podstarzyniec: „Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerskiej” (133 głosy)

10. Sołectwo Czarków: „Zakup regałów bibliotecznych oraz wykładziny podłogowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia w Czarkowie” (85 głosów), „Budowa placu zabaw dla dzieci – LKS Czarków” (93 głosy), „Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym – LKS Czarków” (82 głosy) i „Sztandar dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie” (102 głosy)

11. Sołectwo Piasek: „Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem Orlik – etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności” (635 głosy)

12. Sołectwo Brzeźce: „Zmiana podłoża na placu zabaw w miejscu żwirku położyć sztuczną wykładzinę” (108 głosów)

13. Sołectwo Poręba: „Zaplecze kontenerowe przy boisku sportowym w Porębie” (57 głosów)

14. Sołectwo Jankowice: „Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice” (168 głosów), „Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice” (135 głosów) i „Bezpieczne boisko” (129 głosów)

15. Sołectwo Studzienice: „Remont i renowacja zewnętrzna budynku OSP Studzienice” (373 głosy)

16. Sołectwo Ćwiklice: „Integracja mieszkańców Ćwiklic – W jedności siła” (169 głosów)

17. Sołectwo Rudołtowice: „Zabezpieczenie budynku OSP Rudołtowice” (46 głosów), „Walka o przywrócenie dawnej świetności Ośrodkowi Kultury w Rudołtowicach. Drugi etap częściowej modernizacji sali głównej” (47 głosów), „Dzień przed komputerem to dzień stracony. Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez kolejny etap rozbudowy powstającego w Rudołtowicach placu zabaw” (54 głosów)

18. Sołectwo Łąka: „Modernizacja OSP w Łące” (256 głosów) i „Strefa sportu przy LKS Łąka” (97 głosów)

19. Sołectwo Wisła Wielka: „Zakup aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Wisła Wielka celem zwiększenia i polepszenia gotowości operacyjno-bojowej jednostki” (93 głosów), „Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej” (77 głosów), „W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w Sołectwie Wisła Wielka, druga edycja rozszerzona” (104 głosy), „Zakup namiotu imprezowego oraz ławostołów biesiadnych” (91 głosów), „Zagospodarowanie boiska treningowego na boisko do rozgrywek” (87 głosów)

20. Sołectwo Wisła Mała: „Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury w Wiśle Małej” (116 głosów)

21. Sołectwo Studzionka: „Wykonanie monitoringu boiska oraz parkingu przy boisku LKS Studzionka” (108 głosów), „Zakup zmywarki dla doposażenia kuchni, przy Sali bankietowej Domu Kultury w Studzionce” (115 głosów), „Rewitalizacja skweru z pomnikiem, na 50-lecie jego ufundowania przez mieszkańców Studzionki” (86 głosów), „Organizacja czasu wolnego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce poprzez realizację zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych. Projekt pn. Aktywne brzdące w Studzionce” (78 głosów).

 

AB
Fot. obywatelski.pszczyna.pl

Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

Aktualizacja: wtorek, 24 październik 2017 10:46
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj