piątek, 16 listopad 2018 15:52

Wygrani i przegrani – po II turze na Sądecczyźnie

Napisała

Ludomir Handzel, Jacek Migacz, Stanisław Banach, Piotr Ryba, Jan Kotarba, Andrzej Stanek, Andrzej Romanek, Dariusz Chorużyk i jednak kobieta - Marta Słaby to nowi włodarze gmin i miast na Sądecczyźnie. W wyborach samorządowych tylko trzej wójtowie nie mieli rywali, czterej obronili się w I turze, trzej przegrali w I turze, w 6 gminach odbyła się II tura wyborów i we wszystkich do zmiany włodarza.

Bez konkurencji

Wójt Muszyny Jan Golba, Stanisław Kiełbasa – wójt Nawojowej i burmistrz Grybowa Paweł Fyda nie mieli w tych wyborach konkurentów.
Najlepszy z nich, Paweł Fyda otrzymał nawet 89% głosów wyborców. Fyda jest burmistrzem dopiero od 2014 roku i jak widać cieszy się wielkim poparciem. Komitet burmistrza Mój Nowy Grybów zdobył też 10 z 15 mandatów w radzie miasta. To olbrzymi sukces, bo w poprzedniej kadencji nikt z jego komitetu nie wszedł do rady. Po 2 mandaty otrzymali Bezpartyjni Samorządowcy i KWW Miasto Grybów – Wspólny Cel. Mandat zdobył też startujący z własnego komitetu Antoni Motyka. I to on uzyskał największe – ponad 70% poparcie.

Na Jana Golbę zagłosowało 86% wyborców. Komitet wójta zdobył też 14 z 15 mandatów w radzie gminy. Jeden trafił do KWW Młodzi dla Muszyny. Z tego komitetu, który wystawił dwóch kandydatów, radnym został Jakub Cieciura.

Stanisław Kiełbasę poparło 82% wyborców. Komitet wójta Gminna Wspólnota Samorządowa zdobył 7 z 15 mandatów w radzie gminy. 5 uzyskali kandydaci PiS, a po jednym trzy kandydaci startujący z własnych komitetów i to oni zadecydują o większości.

Postawili na sprawdzonych

Wybory wygrał dużą przewagą dotychczasowy wójt Korzennej Leszek Skowron. Zagłosowało na niego 4617 mieszkańców (70%). Jego rywal Wojciech Wideł (PiS) otrzymał blisko 30% głosów. Komitet wójta zdobył też 14 z 15 mandatów w radzie gminy. Jeden mandat zdobył kandydat PiS.

Bez niespodzianek w Łącku wójtem pozostał Jan Dziedzina (61%) który z dużą przewagą pokonał Janusza Klagę. Komitet Klagi wygrał pod względem uzyskanych głosów w wyborach do rady gminy. Zagłosowało na niego blisko 45% wyborców, podczas na komitet Jana dziedziny tylko 40%. Jednak to komitet wójta zdobył najwięcej – 7 mandatów w radzie gminy. Jego rywal będzie miał 6 swoich przedstawicieli. Jeden mandat zdobyło PiS i jeden kandydatka startująca z własnego komitetu.

W Gródku nad Dunajcem wójtem pozostał Józef Tobiasz, na którego zagłosowało 52% wyborców, ale wyborcza rywalizacja ze Stefanem Wolakiem z KWW Gmina Dla Wszystkich (uzyskał zaledwie 122 mniej niż Tobiasz), przełożyła się na podział mandatów w radzie gminy. Oba komitety – Józefa Tobiasza i Stefana Wolaka zdobyły po 6 mandatów. Pozostałe 3 mandaty zdobyli startujący z własnych komitetów: Wiesław Mrzygłód, Jan Ogar i bez głosowanie Józef Klimek i to oni będą „języczkiem u wagi”.

Na czwartą już kadencję wójtem Chełmca pozostał Bernard Stawiarski, który z wynikiem 61% pokonał w I turze 3 rywali. Wójt w wyborach do rady gminy wystawił aż dwa własne komitety (w poprzednich wyborach były nawet trzy „Zgody”), dzięki czemu zagwarantował sobie większość: KWW Bernarda Stawiarskiego Zgoda zdobył 8, a KWW Bernarda Stawiarskiego Zgoda Razem – 6 mandatów w 21 osobowej Radzie Gminy Chełmiec. Otrzymają je: Wojciech Skrzypiec, Wiesław Szołdrowski, Stanisław Kuzak, Andrzej Tyrkiel, Jan Mróz, Władysław Wnęk, Jan Bieniek, Iwona Kantor (z KWW Zgoda) oraz Tomasz Fałowski-Wańczyk, Marek Poręba, Elżbieta Horowska, Sylwester Zaryczny, Jarosław Łatka i Anna Stepaniak (KWW Zgoda Razem). To wynik lepszy o 4 mandaty niż w 2014 roku.
5 mandatów będzie miało PiS (jeden mniej niż 4 lata temu). Zdobyli je: Tadeusz Lis, Paweł Basta, Rafał Kasieczka, Jakub Ledniowski i Eugeniusz Rosiek.
Mandaty zdobyli też startujący z własnych komitetu Rafał Kmak i Józef Konar.

Burmistrzem Starego Sącza został po raz kolejny Jacek Lelek. Poparło go 70% mieszkańców. Rywalizujący z nim Robert Rams z PiS otrzymał 30%. Komitet burmistrza Porozumienie Wyborcze w Starym Sączu zdobył 12 z 21 mandatów w radzie miasta: Władysław Florek, Ewa Zięba, Elżbieta Łomnicka, Grzegorz Gryźlak, Andrzej Stawiarski, Jan Tokarczyk, Andrzej Zych, Julia Dziedzic, Zofia Golonka, Marian Potonieci Sławomir Szczepaniak. Na miejsce Jacka Lelka, który został burmistrzem wejdzie Magdalena Sznajder.
Pozostałe 9 otrzymają kandydaci PiS: Robert Rams, Jan Świtecki, Grzegorz Skalski, Stanisław Morduła, Jerzy Sobczak, Lidia Szewczyk, Maria Marmuszewska, Małgorzata Tokarczyk i Grzegorz Faron. Warto zauważyć, że w tej radzie znajdzie się aż osiem kobiet.

Zmiany w I turze

Dużą niespodzianką zakończyły się wybory w Podegrodziu, gdzie dotychczasowa wójt Małgorzata Gromala (44%) przegrała ze Stanisławem Banachem z PiS (56%). PiS zdobył też 12 z 15 mandatów w radzie gminy. Pozostałe 3 zdobył komitet byłej wójt.

W Rytrze przegrał wybory dotychczasowy wójt Władysław Wnętrzak, który uzyskał 40% głosów. Nie wystarczyło to jednak nawet na wejście do II tury, bo aż 60% wyborców 21 października zagłosowało na jego rywala, Jana Kotarbę. Trzeci rywal - Marian Rapacz dostał tylko 2% poparcia. Komitet Jana Kotarby zdobył też 9 z 15 mandatów w radzie gminy. Pozostałe 6 trafią do komitetu byłego wójta - Społecznego Komitetu Wyborczego w Rytrze.

W Łabowej w I turze wygrała Marta Słaby zdobywając ponad 60% głosów. Dotychczasowego wójta Marka Janczaka poparło 38% wyborców, a Julian Mąka zdobył tylko 1% głosów. Komitet Mart Słaby Dla Ludzi, Dla Gminy zdobył 9 z 15 mandatów w radzie. Pozostałe 6 otrzymają kandydaci z KWW Mała Ojczyzna Marka Janczaka.

Zmiany w dogrywce

Jacek Migacz został nowym wójtem Gminy Grybów. W II turze pokonał dotychczasowego wójta Piotra Kroka ze znaczną przewagą: 65,64% do 34,36%. Na Jacka Migacza zagłosowało 7154 wyborców, o 3424 więcej niż w I turze. Wykonał więc gigantyczną pracę w dwutygodniowej kampanii przed 4 listopada. Jednak to komitet byłego wójta Porozumienie Samorządowe Gminy Grybów zdobyło najwięcej - 9 z 21 mandatów w radzie gminy. 7 uzyskał komitet Jacka Migacza – KWW Gmina Grybów, 3 – KWW Bezpartyjni Samorządowcy, a 2 – Nasza Gmina Grybów.

W II turze wyborów w Kamionce Wielkiej wygrał Andrzej Stanek. Zagłosowało na niego 51% wyborców. Na dotychczasowego wójta Kazimierza Siedlarza swój głos oddało 49% osób. Kazimierz Siedlarz po I turze był faworytem. Sytuacja odwróciła się 4 listopada.
W I turze odpadł z rywalizacji trzeci kandydat – reprezentant PiS Marcin Kiełbasa (26%).
Najwięcej – 7 z 15 mandatów zdobył w radzie gminy komitet byłego wójta Samorządna Jedność Wiejska. 4 zdobyło PiS, 3 – komitet nowego wójta Andrzeja Stanka, a jeden komitet Janusza Michalaka.

W II turze wyborów przegrał dotychczasowy wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka. Zagłosowało na niego 34% wyborców. Zwycięzcą został jego rywal, Andrzej Romanek, który zdobył 66% głosów. Stanisław Golonka po raz pierwszy od lat musiał walczyć w II turze. Wszedł do niej z wynikiem, który mógł wróżyć porażkę. Na wójta Łososiny zagłosowało zaledwie 27 % wyborców, miał przewagę zaledwie 13 głosów nad trzecim rywalem, Tomaszem Koseckim (PiS), który odpadł w I turze. Ostatni z rywali Paweł Urbańczyk otrzymał niespełna 10%.
PiS zdobył jednak najwięcej – 7 z 15 mandatów w radzie gminy. 4 zdobył KWW „Sprawna Gmina” Stanisława Golonki i tyle samo KWW „Razem Dla Gminy” nowego wójta Andrzeja Romanka.

Dotychczasowy burmistrz Zbigniew Janeczek przegrał II turę wyborów w Piwnicznej-Zdroju. Jego rywala Dariusza Chorużyka poparło 56 wyborców. W I turze wyborów odpadły z rywalizacji Danuta Lelito (25%) i Maria Kulig (15%).
Komitet byłego burmistrza zdobył 5 mandatów w radzie miasta. 4 trafią do komitetu burmistrza-elekta. 3 zdobył komitet Marii Kulig Twój Głos – Wspólna Przyszłość, a dwa do KWW „Gmina Przyjazna Mieszkańcom”, który wystawił tylko dwóch kandydatów.

Nie udało się utrzymać władzy Dariuszowi Reśko, który został burmistrzem Krynicy-Zdroju w 2010 roku z Platformy Obywatelskiej. Na dotychczasowego włodarza zagłosowało 44% wyborców. Jego konkurenta Piotra Rybę poparło w II turze wyborów 56%.
W I turze Reśko otrzymał niewiele ponad 40% głosów, Ryba 42 % a ostatni z rywali – Zbigniew Wojewoda – 15%. Rywalizacja kandydatów na burmistrza przełożyła się na wyniki wyborów do rady miasta, która będzie mocno podzielona. 6 mandatów zdobył w niej komitet dotychczasowego włodarza. Radnymi zostaną: Katarzyna Zygmunt, Michał Trojanowicz, Danuta Świętek, Urszula Prusak, Bogdan Bębenek i Maria Krzeszowska. 5 mandatów zdobył komitet Zbigniewa Wojewody – Ponad Podziałami. Otrzymają je: Małgorzata Król, Marta Gałęziowska, Beata Oleksy, Irena Weber-Grelecka i Maria Lelito. 2 przedstawicieli będzie miał w samorządzie burmistrz-elekt. Będą to: Grzegorz Łaś i Robert Kubiczek. Mandaty zdobyli też startujący z własnych komitetów Iwona Grzebyk-Dulak i Grzegorz Szela. Co ciekawe, komitet Piotra Ryby, który wprowadził do rady miasta tylko dwóch radnych, zdobył w sumie 28% głosów, podczas gdy na komitet Zbigniewa Wojewody, zagłosowało 25%. 10 mandatów w 21-osobowej radzie miasta sprawować będą kobiety.

Nowy Sącz – krajobraz po wielkiej bitwie

Ludomir Handzel z Koalicji Nowosądeckiej wygrał II turę wyborów w Nowym Sączu. Zagłosowało na niego 21078 mieszkańców – o 6032 więcej niż na jego konkurentkę - Małgorzatę Mularczyk z PiS. Ludomir Handzel zdobył 58% głosów, jego rywalka – 42%.
W I turze wyborów najlepszy wynik uzyskała kandydatka PiS, którą poparło 10 373 mieszkańców (28%). Na Ludomira Handzla zagłosowało 9 435 (26%), Pozostali kandydaci uzyskali: Krzysztof Głuc 7 553 (21%), Leszek Zegzda 5836 (16%), Małgorzata Belska 1 954 (5%), Jerzy Gwiżdż 1 006 (3%) i Rafał Skąpski 437 (1%).

Pojedynek „na górze” przełożył się na wyniki wyborów do rady miasta. 9 z 23 mandatów w Nowym Sączu zdobył PiS - o jeden mniej niż w 2014 roku. Po 5 mandatów trafi do Koalicji Obywatelskiej i KWW Krzysztofa Głuca "Wybieram Nowy Sącz". W 2014 roku sama Platforma Obywatelska miała ich 7. 4 miejsca w radzie zdobyła Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla. Z takim wynikiem PiS najprawdopodobniej znajdzie się w opozycji, a władzę w samorządzie miejskim przejmie koalicja pozostałych klubów radnych.

Mandaty w radzie miasta dostaną:
PiS: Małgorzata Mularczyk (z największą ilością głosów - 1371), Janusz Kwiatkowski, Artur Czarnecki, Ilona Orzeł, Barbara Jurowicz, Dawid Dumana, Andrzej Pancerz, Teresa Cabała i Krzysztof Dyrek;
Koalicja Obywatelska: Grzegorz Fecko, Józef Hojnor, Tadeusz Gajdosz, Krystyna Witkowska i Leszek Zegzda;
KWWKG „Wybieram Nowy Sącz”: Wojciech Piech, Grzegorz Ledziński, Krzysztof Głuc, Michał Kadziołka i Maciej Rogóżdż;
KWW Koalicja Nowosądecka LH: Krzysztof Ziaja, Maciej Prostko, Krzysztof Krawczyk i Marta Poręba.

Tuż po wyborach prezydent elekt podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos. 5 listopada tradycyjnie przeprowadził transmisję on-line z siedziby Koalicji Nowosądeckiej. - Chciałem, żeby Nowy Sącz był wielki i Nowy Sącz jest wielki - podsumował. - Z całego serca Państwu dziękuję, wszystkim internautom, za takie wsparcie, za te głosy, za pełną mobilizację, którą pokazał Nowy Sącz. Fantastyczna frekwencja - to pokazuje jak bardzo nam zależy, żeby Nowy Sącz się rozwijał, żeby poszedł do przodu.
Szef Koalicji Nowosądeckiej zapowiedział realizację swojego programu wyborczego. Podtrzymał też deklarację kontaktów z mieszkańcami zarówno w Internecie, jak i na bezpośrednich, otwartych spotkań. – Stawiam na kontakt z mieszkańcami Nowego Sącza – podkreślił. Podziękował wszystkim kandydatom Koalicji Nowosądeckiej i tym, którzy przenieśli na niego głosy w II turze wyborów. Zapowiedział też szybkie sprzątnięcie miasta z plakatów i banerów wyborczych, które trafią do schroniska.


Marzena Gitler

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.