Finansowe problemy sadeckiej spółki Nova zaczęły oddziaływać na okoliczne gminy. Nova zaprzestała przyjmować śmieci na swoje składowisko od firmy AVR, która odbierała je z terenu gmin Chełmiec i Stary Sącz. Obie gminy znalazły się w trudnej sytuacji, a mieszkańcy musieli pogodzić się z workami, które kilka tygodni czekały na wywóz.

Dział: Nowy Sącz

Ponad tysiąc osób odwiedziło w niedzielę 15 września starosądecki rynek podczas 9. Lachowskiej Michy, by zaczerpnąć z tradycji, nie tylko kulinarnej Lachów Sądeckich. Skusiły ich najlepsze potrawy przygotowane prze sołectwa z Gminy Stary Sącz i Koło Gospodyń Miejskich, występy utalentowanej starosądeckiej młodzieży i koncert Lachersów.

Dział: Nowy Sącz

Ponad 120 tysięcy złotych kosztował remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu znajdujący się przy ul. Batorego. Dzięki tej inwestycji szkoła zyskała kilka pomieszczeń, w których teraz prowadzone są zajęcia dla uczniów. W obiekcie znajduje się także mała sala gimnastyczna.

Dział: Nowy Sącz
Strona 1 z 27