W związku z reformą oświaty i likwidacją klas gimnazjalnych znacząco zmienia się liczba uczniów, których gmina ma obowiązek dowozić. Do tej pory w Gminie Jodłowa funkcjonowało jedno gimnazjum (klasy dotychczasowego gimnazjum) obejmujące swoim obwodem całą gminę czyli 5 miejscowości (7 sołectw).

Dział: Dębica

19 czerwca zamknięty został kolejny etap naboru do szkół średnich w województwie podkarpackim. Dla ilu uczniów znajdą się miejsca na terenie powiatu dębickiego?

Dział: Dębica

Według stanu na koniec ubiegłego roku, w sześciu tarnowskich szkołach wyższych kształciło się 5614 studentów (rok wcześniej było ich 5626). W której było ich najwięcej?

Dział: Tarnów
Strona 1 z 119