Finansowe problemy sadeckiej spółki Nova zaczęły oddziaływać na okoliczne gminy. Nova zaprzestała przyjmować śmieci na swoje składowisko od firmy AVR, która odbierała je z terenu gmin Chełmiec i Stary Sącz. Obie gminy znalazły się w trudnej sytuacji, a mieszkańcy musieli pogodzić się z workami, które kilka tygodni czekały na wywóz.

Dział: Nowy Sącz