Podczas drugiego sezonu badań archeologicznych na znajdującym się na terenie gminy Wojnicz cmentarzysku kultury łużyckiej, archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Tarnowie odkryli w Wojniczu kolejne 20 grobów ciałopalnych. Część z nich, zalegająca w głębszych warstwach ziemi, zachowana była w całości, a część uszkodzona orką w czasach, gdy cmentarzysko było polem uprawnym.

Dział: Tarnów

18 sierpnia młodzież współpracująca z OSP Wojnicz w ramach projektu „150 lat OSP Wojnicz – to brzmi dumnie!” zorganizowała Bal Małego Strażaka w Domu Grodzkim w Wojniczu.

Dział: Tarnów

W najbliższą sobotę i niedzielę w Wojniczu odbędą się tradycyjne dożynki Powiatu Tarnowskiego. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie Halina Młynkova. 

Dział: Tarnów
Strona 3 z 9