Statut zmieniony Wyróżniony

Od 1 stycznia 2018 roku w strukturach wadowickiego szpitala nie będzie już funkcjonował Oddział Obserwacyjno-Zakaźny. Nie będzie też poradni dermatologicznej i reumatologicznej.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 listopada 2017 roku, podjęto decyzję o zmianie Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Co to oznacza?

Zmiana Statutu ZZOZ przypieczętowała podjęte już wcześniej decyzje. Po pierwsze – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny przestanie funkcjonować wraz z Nowym Rokiem. Powody są dwa. Pierwszy z nich to warunki lokalowe, „niespełnianie wymogów dotyczących pomieszczeń i sprzętu”. Jak jeszcze w czasie wakacji przekonywały władze szpitala, funkcjonowanie oddziału chorób zakaźnych w obecnych warunkach lokalowych zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Niestety, szpitala nie stać na remont starego budynku, w którym mieści się oddział, nie może on zostać też przeniesiony do nowoczesnego Pawilonu E, ponieważ ten nie został przystosowany do ulokowania w nim tego typu oddziału. Nie przewidziano tego w fazie projektowej. Drugi powód to nierentowność oddziału, który – jak obliczono jeszcze kilka miesięcy temu – przynosi straty w wysokości nawet 800 tys. zł. Tym samy z końcem grudnia tego roku Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, który nie spełnia wymogów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przestanie funkcjonować w Wadowicach. Najbliższe oddziały zakaźne znajdują się w Krakowie i Makowie Podhalańskim.

W ZZOZ w Wadowicach nie będzie też dwóch poradni: dermatologicznej i reumatologicznej. Nie zostały one ujęte w „sieci”, ponieważ umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie przez nie świadczeń zostały rozwiązane rok temu – 31 grudnia 2016. główną przyczyną był brak specjalistów, zainteresowanych pracą w tych poradniach. Tym samym końcem marca tego roku zostały wykreślone z rejestru podmiotów, prowadzonych przez województwo małopolskie.

Wobec tego konieczne było wprowadzenie zmian w statucie szpitala, by zawierał jak najbardziej aktualne dane i był zgodny z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), zawierającym informacje o podmiotach mających pozwolenie na prowadzenie działalności leczniczej.

Przypomnijmy. Od 1 października 2017 roku Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach znajduje się w sieci szpitali jako szpital z tzw. I poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. Co to oznacza? Świadczenia nadal są realizowane ze środków publicznych, w ramach kontraktu z małopolskim oddziałem NFZ. Utworzenie sieci szpitali daje jednak włączonym w nią placówkom gwarancję finansowania większości świadczeń opieki zdrowotnej na okres kolejnych czterech lat. Wszystkie szpitale, będące w sieci, nie muszą zatem w najbliższych latach przystępować do konkursów. Z kolei jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne w Wadowicach, które nie zostały włączone do sieci – a są to: okulistyczna, leczenia zeza, logopedyczna i otolaryngologiczna – to na mocy aneksów przedłużających umowy z NFZ będę one funkcjonowały do 30 czerwca 2018. A następnie, by zapewnić im dalsze finansowanie, szpital będzie przystępował do konkursu w celu uzyskania kontraktu.

Od przyszłego roku w strukturach wadowickiego szpitala będą funkcjonowały: Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, Oddział Wewnętrzny I, Oddział Wewnętrzny II, Oddział Geriatryczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodków i Wcześniaków, Oddział Dziecięcy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz poradnie specjalistyczne (m.in.. neonatologiczna, chirurgii ogólnej, chorób naczyń, chorób płuc i gruźlicy).

 

AB

Fot. Powiat Wadowicki

Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA