środa, 11 lipiec 2018 20:18

Inicjatywa budowy krytej pływalni w Kalwarii Zebrzydowskiej

Napisała

Mieszkaniec  Kalwarii Zebrzydowskiej Dawid Herbut na ręce Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej i Radnych Rady Miejskiej złożył pismo wniosek o podjęcie działań mających na celu budowę krytej pływalni na terenie miasta.

Składając pismo inicjator budowy dołączył listę osób popierających tę inicjatywę -, szczególne poparcie uzyskał w mediach społecznościowych. Trzeba dodać iż wśród podpisów mieszkańców znalazł się też podpis burmistrza Augustyna Ormantego, który zapewnił pomysłodawcę iż jego inicjatywa jest warta szczególnej uwagi. Burmistrz Miasta zaprosił Dawida Herbuta na spotkanie do Urzędu Miasta, aby ten mógł szczegółowo przedstawić swoją koncepcję.

W czasie spotkana burmistrz miasta przypomniał, iż podobna koncepcja została przez niego już wypracowana w 1995 roku - w Kalwarii Zebrzydowskiej miał bowiem powstać Ośrodek Rehabilitacyjno-Sportowy, w skład którego wchodziła budowa krytej pływalni. Burmistrz Miasta dodał również, iż wraz z p. Zbigniewem Sarapatą skutecznie zabiegali o środki z zewnątrz na ten cel – pozyskano nawet 50 % dotację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznie jednak pomysł ten nie zyskał aprobaty ówczesnej Rady Miejskiej.

Trzeba w tym miejscu dodać iż w ostatnich miesiącach w Kalwarii Zebrzydowskiej trwała też dyskusja nad utworzeniem  na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Uchwalając Budżet Gminy na 2018 rok  wydzielono rezerwę celową na utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy lub jego filii na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska na ten cel przeznaczono: 200.000 zł. W ramach tych środków Burmistrz Miasta zawarł umowę w sprawie opracowania koncepcji 6 wariantów utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach umowy Biuro Projektowe zostało zobowiązane do wykonania koncepcji wariantowych utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, które ma obejmować: - adaptację Dworu w Zespole Dworsko-Parkowym (tereny byłej „Winiarni BRODWIN”, - adaptację budynku Starej Szkoły w Brodach oraz budowę nowego obiektu na działkach gminnych w okolicy Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaznaczono iż koncepcja ŚDS ma obejmować po dwa warianty dla 15. i 30. osób – łącznie 6 wariantów opracowań.

W trakcie spotkania Burmistrza Miasta i inicjatora budowy basenu, ustalono iż wspomniana umowa zostanie poszerzona o opracowanie koncepcji budowy Środowiskowego Domu Samopomocy z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i wyposażenia połączonego z budową basenu. Zamysłem jest aby basen spełniał dwie funkcje: rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz rekreacyjną.

Planowana lokalizacja to działki gminne w sąsiedztwie Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wato dodać, iż  teren ten pozwala  na przeprowadzenie tego rodzaju inwestycji i jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Koncepcja budowy nowego obiektu – Środowiskowego Domu Samopomocy  połączonego z basenem ma obejmować: opracowanie koncepcji budowy nowego obiektu połączonego z basenem obejmującym strefę basenową główną, rekreacyjną, brodzik dla dzieci, strefę saunową, wewnętrzną zjeżdżalnie, strefę masażu.

Część opisowa ma zawierać: - opis przyjętych rozwiązań w zakresie funkcjonalnym, architektonicznym, konstrukcyjnym , - zestawienie pomieszczeń z podaniem powierzchni użytkowej z podziałem na kondygnacje , opis technologii wykonania z uwzględnienie użytych materiałów, - szacunkowe wyliczenie kosztów realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ŚDS oraz odrębnie dla ŚDS i basenu z wyposażeniem.

Część graficzna ma zawierać: - koncepcja zagospodarowania  terenu dla całości opracowania w skali 1:500, - rzut wszystkich kondygnacji w skali 1:100, charakterystyczne (poprzeczne i podłużne) w skali 1:100, elewacje wraz z kolorystyką, rysunki rzuty winny zawierać opis pomieszczeń

Ustalono iż, koncepcja budowy nowego obiektu – ŚDS połączonego z basenem ma zostać przedstawiona do 15 września br. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska i inicjator budowy basenu Dawid Herbut, będą kontynuować dialog i prowadzić ustalenia. Po 15 września br., zostaną przedstawione wypracowane koncepcje,  a także  będą trwały konsultacje do których poza inicjatorem tego przedsięwzięcia zostaną włączeni radni Rady Miejskiej, Zarządy Osiedli nr 1 i 2, rady sołeckie i sami mieszkańcy.

Info: UM Kalwaria Zebrzydowska

 

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.