Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w Wysocicach, Czaplach Małych i Czaplach Wielkich. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, wykonanie odwodnienia poprzez wykopanie rowów i montaż przepustów, frezowanie nawierzchni.

Dział: Miechów

Rozpoczyna się modernizacja kolejnych odcinków dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów. Prace obejmować będą następujące zadania:

Dział: Miechów

Ponad pół miliona złotych będzie kosztowała realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2017 r.”. Prace są obecnie realizowane, a ich zakończenie nastąpi w lipcu br.

Dział: Wieliczka
Strona 70 z 72