Mikołajkowe Zawody Pływackie "Już Pływam" pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego już za nami. W zawodach rozegranych 1 grudnia br. wystartowało 154. młodych zawodników z 13. klubów i sekcji pływackich.

Dział: Miechów

Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Komorów Góry, nr 140299K, w miejscowości Komorów w km 0+000 - 1+560”.

Dział: Miechów

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III. nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Dział: Miechów
Strona 10 z 69