Od stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać także rodzice, których dzieci są już dorosłe. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Dział: Wadowice

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona w siedmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dział: Bielsko-Biała
Strona 1 z 3