Rewolucje czy ewolucje? Co czeka samorządy w najbliższym czasie? W powiecie myślenickim tylko w trzech gminach (Lubień, Pcim, Siepraw) pozostają ci sami wójtowie. We wszystkich pozostałych zaszły zmiany na stanowiskach włodarzy. Czy nowa kadencja oznacza nowe porządki? Wybranych przez mieszkańców burmistrzów i wójtów zapytaliśmy o planowane zmiany i priorytety na nadchodzące miesiące.

Dział: Myślenice

W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Mogilany najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. W/w firma od dnia 1 września br. będzie odbierać odpady zmieszane z koszy, jak i odpady zbierane selektywnie w workach, takich frakcji jak: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji.

23 sierpnia br. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie, wprowadzająca zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich.

Dział: Styl Życia
Strona 2 z 3