Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

To wielka szansa dla Joanny Niemiec, utalentowanej projektantki z Gorlic. Potrzebne są tylko pieniądze.

Gmina Zabierzów zakończyła prace związane z zagospodarowaniem tzw. „Kamieniołomu”. Co się zmieniło?

Trwa dobra passa Kalwarii Zebrzydowskiej w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

We wtorek 18 czerwca 2019 roku zakończyła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dąbrowskiego w Brzeszczach.

Powiat Oświęcimski nie ma szans na otrzymanie środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na likwidację osuwisk na Górze Grojeckiej.

Na konkurs plastyczny „Moja Karta Trzebińska” wpłynęło 98 prac. Autorom najlepszych wręczono nagrody.

Strona 2 z 131