czwartek, 18 kwiecień 2019 12:58

Zmiany w finansach powiatu

Napisał

Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok. Radni zajmowali się tym tematem podczas dwóch posiedzeń VI sesji Rady. W międzyczasie odbywały się spotkania robocze oraz obradowały komisje stałe, w czasie których omawiano szczegółowo zaproponowane przez Zarząd Powiatu propozycje zmian budżetowych.

Wprowadzone do budżetu zmiany znalazły się głównie po stronie wydatków. Z 3.000.000 do 5.000.000 złotych zwiększono w tym roku środki na budowę Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego. Pozostała kwota z wynoszących łącznie blisko 8.000.000 złotych zostanie wydatkowana w 2020 roku. O 3.000.000 złotych powiększył się plan wydatków majątkowych w związku z planowanym zakupem gruntów pod budowę zespołu obiektów Centrum Obsługi Mieszkańca w Wieliczce oraz pod budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby.

W związku z planowanymi inwestycjami oświatowymi przeznaczono 1.556.000 złotych na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Gdowie, w ramach której powstanie aula wielofunkcyjna oraz sale dydaktyczne, w tym pracownia fryzjerska. O 140.000 złotych zwiększono budżet zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce – II etap. Także do tej szkoły trafi 200.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Z kolei 500.000 złotych zarezerwowano w budżecie na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Kampusie Wielickim na potrzeby uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce otrzyma dodatkowo 25.000 złotych na zakup pojazdu oznakowanego typu pickap oraz 11.000 złotych na remont pomieszczeń biurowych w budynku komendy. Natomiast na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej w Wieliczce zarezerwowano 250.000 złotych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce może liczyć na dodatkowe 16.000 złotych z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030 wprowadzono inwestycję pn. Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94. Powiat wielicki przekaże na ten cel 3.000.000 złotych (po 1.000.000 złotych w latach 2020-2022). W dokumencie zapisano także 2.000.000 złotych na budowę magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej. Środki na ten cel będą wydatkowane w kwotach po 1.000.000 złotych począwszy od 2021 roku. Na przygotowanie dokumentacji budowy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przeznaczono 700.000 złotych z terminem wydatkowania w 2020 roku.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosą 103.754.386,16 złotych. Planowane wydatki 122.232.709,37 złotych. Planowany deficyt wyniesie 18.478.232,21 złotych.

Rada Powiatu Wielickiego przyjęła jednogłośnie 25 głosami uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok.

Info/foto: Starostwo Wielickie

Manuel Langer

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.