poniedziałek, 12 sierpień 2019 15:41

Powiat wielicki: Masz dobre wyniki - nie zapomnij zawnioskować o stypendium!

Napisała

Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego Powiatu Wielickiego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca i wynosi 250zł miesięcznie. Ubiegac się moga o nie uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym, będący mieszkańcami powiatu wielickiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Wielicki, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy muszą sełnić jednocześnie kilka kryteriów:

1) uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0,
2) uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania,
3) spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: a) są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim; b) są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim; c) są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim; d) wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, mieszkającym na terenie powiatu wielickiego, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

1) uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
2) uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
3) spełnili co najmniej jeden z warunków: a) byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego; b) byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: dyrektorzy oraz rady pedagogiczne szkół, rodzice lub prawni opiekunowie lub sam uczeń – w przypadku pełnoletności.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. E. Dembowskiego 2, do 31 sierpnia każdego roku, a zostaną rozpatrzone do 15 września. 

Szczegółowe informacje TU

inf. Powiat Wielicki

 

 

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.