Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie będzie gościło u siebie twórców przedstawienia, które przełamuje bariery. Spektakl „Wojna w niebie" został stworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące.

Dział: Tarnów

Ośrodek ŚDS Gruszów brał udział w Gali Finałowej wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez PFRON – „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat 17 edycji brzmiał „Podróże moich marzeń”.

Dział: Proszowice

W Kopalni Soli „Wieliczka” odbył się wczoraj finał wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tegoroczna XVII edycja koncentrowała się wokół tematu „Podróże moich marzeń”. Laureatów konkursu wyróżnili: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska.

Dział: Wieliczka
Strona 1 z 35