czwartek, 18 lipiec 2019 08:18

Żywiec. Podpisano umowy w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”

Napisał

12 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów żywieckiego i bielskiego uczestniczyli między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Radna Sejmiku Agnieszka Biegun, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego oraz bielskiego z budżetu województwa śląskiego to ponad 900 tys. zł. Łącznie zawarto 34 umowy na realizację zadań w 16 gminach z obu powiatów.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł.

Dofinansowanie przyznano na realizację zadań takich jak:

  • działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, w szczególności organizacja warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia dla seniorów, wydarzenia wspierające i rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, wydarzenia promujące i organizujące wolontariat, a także zakup wyposażenia (np. do świetlicy) związanego z realizacją przedsięwzięcia.
  • działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności upamiętnienie wydarzeń szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz województwa, a zwłaszcza związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, promocja rękodzieła i produktów lokalnych, wsparcie rozwoju i promocji twórczości ludowej przez zakup strojów ludowych i galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, w szczególności tworzenie terenów zielonych, monitoring, tworzenie centrów rekreacji, budowy, przebudowy i remontu placów zabaw, budowa, przebudowa i remonty obiektów małej architektury, tablic pamiątkowych, historycznych informujących o walorach kulturowych, historycznych, przyrodniczych, związanych z miejscowością i regionem, budowy, przebudowy i remontu chodników oraz infrastruktury parkingowej.
  • tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie (np. zakup sprzętu sportowego, piłkochwytów, strojów sportowych, siłowni zewnętrznych, budowa i modernizacja m. in.: obiektów sportowych, ścieżek dydaktycznych).

Więcej zdjęć w galerii.

 

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Mirosław Haładyj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.