Gmina Rajcza przypomina o zmianie stawek Wyróżniony

Urząd Gminy w Rajczy przypomina, że na mocy uchwały Rady Gminy Rajcza nr XLIV/242/17 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2018 r., opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (segregowane) od jednego mieszkańca wynosi 10 zł, natomiast opłata za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) od jednego mieszkańca wynosi 18 zł.

Jednocześnie uchwałą Rady Gminy Rajcza nr XLIV/243/17 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jednie przez część roku, zmianom uległy również opłaty za powyższe nieruchomości. W przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny (segregowane) całoroczna opłata wynosi 175 zł, a za odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) całoroczna opłata wynosi 325 zł.

Wpłat należy dokonywać bez wezwania bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub dokonując przelewu na indywidualny numer konta.
Urząd przypomina także stałym mieszkańcom gminy Rajcza, że w przypadku jakichkolwiek zmian danych, na podstawie których naliczane są opłaty za odbiór i wywóz odpadów (ilość osób zamieszkałych na terenie nieruchomości), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Info: UG Rajcza

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA