Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko” oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu serdecznie zapraszają na koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Pilsko połączonego z prelekcją na temat strojów ludowych z regionu Żywiecczyzny.

Dział: Żywiec

Starosta Żywiecki za pośrednictwem strony internetowej urzędu poinformował o bezpłatnych i nielimitowanych badań - tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR).

Dział: Żywiec

2 października w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbyło się spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach którego przybyli na miejsce mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Dział: Żywiec
Strona 1 z 13