22 czerwca na stadionie Turbacz w Mszanie Dolnej odbyły się XI Powiatowe Zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu limanowskiego. W zawodach wzięło udział 17 drużyn 6 dziewczęcych i 11 chłopięcych.

Dział: Limanowa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie 16 czerwca obchodziła jubileusz 125-lecia istnienia. Zbiegł się on z przekazaniem do użytku nowego, średniego samochodu przeznaczonego do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dział: Tarnów

29 czerwca w Grabnie odbył się Małopolski Przegląd Zespołów Ludowych – Kultura Regionu oraz piknik rodzinny, z którego dochód przeznaczony zostanie na wkład własny do zakupu nowego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie.

Dział: Tarnów
Strona 2 z 76