Władze Samorządowe Miasta Żywca podjęły działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych  pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

Dział: Żywiec

W ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE, Gmina Lipnica Murowana uzyskała 370 000,00 zł na ekologiczne źródła grzewcze dla mieszkańców gminy - tj. maksymalną pulę środków, jaką przewidywał program.

Dział: Bochnia

Możliwość wykorzystania do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w naszym mieście środków unijnych pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to najważniejsza zmiana w programie PONE, jaka weszła w życie w piątek, 28 lipca, w związku z uchwałą z 5 lipca tego roku.

Dział: Kraków
Strona 1 z 2