Kontakty dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Libiąż

Dział: Chrzanów

W roku 2018 na terenie Powiatu Wielickiego wykonano remonty nawierzchni polegające na ułożeniu nakładek bitumicznych na następujących odcinkach dróg powiatowych:

Dział: Wieliczka

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o likwidacji przejścia dla pieszych w Zabłędzy. Zarówno to przejście, jak też znajdujące się w Tuchowie na wiadukcie kolejowym zostało uznane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW) za zbyt niebezpieczne.

Dział: Tarnów
Strona 5 z 71