Nowy Sącz pozyskał prawie 6 mln złotych na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic. Pozyskane środki pochodzą z budżetu państwa w ramach utworzonego w ub. r. Funduszu Dróg Samorządowych. Jakie ulice zostaną wyremontowane?

Dział: Nowy Sącz

Tarnowski cmentarz w Klikowej zostanie ogrodzony, na terenie nekropolii przebudowane będą istniejące alejki. To kolejny etap rozbudowy największego cmentarza w mieście. 10 września, wyłoniono w przetargu wykonawcę tej inwestycji. 

Dział: Tarnów

4 września w Mielcu uroczyście podpisano umowę z wykonawcą I etapu budowy zbiorników retencyjnych.

Dział: Mielec
Strona 3 z 151